NASZ SENSEI

Instruktorem prowadzącym jest sensei Jerzy Chrzanowski, który od 1993 roku trenuje i propaguje tradycyjne karate i kobudo z Okinawy. Posiada wysoki stopień mistrzowski (7. dan karate Shorin-Ryu, 5. dan Okinawa Kobudo) W 2002 roku ukończył studia podyplomowe Trenera II klasy Karate na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W 2010 roku jako jedna z pierwszych osób w Polsce ukończył studia podyplomowe Trenera kl. I Karate w Wyższej Szkole Trenerów Sportu.

Sensei Chrzanowski Swoją drogę karate rozpoczął w 1989 roku od treningów karate Shorin-Ryu u Sensei Aleksandra Staniszewa. W 1996 roku zdał egzamin na stopień 1 dan, a w 2021 roku zdał egzamin na 7 dan Shorin-Ryu Karate.

Podczas swojej pracy sensei Jerzy Chrzanowski wychował do tej pory blisko 20. posiadaczy czarnego pasa w Karate i 6. w Kobudo. Wielokrotnie organizował międzynarodowe staże Karate i Kobudo oraz mistrzostwa Polski, pełniąc także funkcję sędziego głównego zawodów.

Regularnie doskonali swoje umiejętności na stażach karate i kobudo na Okinawie.

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close